Kilpailujen järjestämisen opas

Alla oleva opas on laadittu Suomen Hiihtoliiton ohjeiden pohjalta.

Pienten kilpailujen organisaatio

Kilpailujen johtaja

Kilpailusihteeri

 • toimisto
 • majoitus

Talouspäällikkö

 • ohjelma
 • myynti
 • hankinnat
 • juhlat

Ratamestari

 • ratasuunnittelu
 • ratakunnostus

Lähtö- ja maalialueen päällikkö

 • stadionjärjestelyt
 • yleisöpalvelu
 • ajat ja tulokset
 • kuulutus

Tiedotuspäällikkö

 • tiedotus
 • yleisöpalvelu
 • mainonta

Liikenteenohjaus

 • tieopasteet
 • paikoitus
 • liikenteenohjaus


Tavoitteet

 • Kenelle ja miksi järjestämme kilpailut?
 • Kilpailijoille.
 • Yleisölle.
 • Yhteistyökumppaneille.
 • Seuralle
 • Miltä organisaatio näyttää.

Organisaation tehtävä

 • Organisaation kokoonpano/ kompetenssi.
 • Organisaation kehittäminen.
 • Organisaatio H-hetkellä.
 • Organisaation palaute- ja kehittämiskeskustelu


Kilpailutoimikunta (laaja)

 • Kilpailunjohtaja
 • Markkinointivastaava
 • Majoitusvastaava
 • Talousvastaava
 • Lehdistö-/mediavastaava
 • Kilpailusihteeri
 • Kansliapäällikkö
 • Ratamestari
 • Stadionvastaava
 • Tulospalvelu ja ajanotto
 • Lähtö ja maali
 • Hiihtotapavalvonta
 • Latupartio
 • Kuulutus
 • Ensiapu
 • Liikenne, turvallisuus ja järjestys
 • Lipunmyynti


KILPAILUORGANISAATIO  JA TEHTÄVÄT

(Suppea versio)

KILPAILUN JOHTAJA

*   toimii kilpailun johtajana

*    päättää kilpailuiden tiedottamisesta  (kansalliset ja arvokisat Hiihtäjä-lehdessä ja/tai SHL:n

     www-sivuilla. Viimeinen ilmoittautumis pvm., kenelle, miten (SHL:n lomake / sähköposti)

*   vastaa kilpailun palkinnoista ja jaosta (mikäli rahapalkinnot täytyy olla jaoston päätös ja

     merkintä  pöytäkirjassa)

*   tiedotus

*   kuuluttajien hankinta

*   vastaa, että ilmoitustaululla luettelot kuinka monta palkitaan ja muut  palvelut

*   tuomarikokoukset ( mm. TD, kilp.johtaja, sihteeri ja latuvastaava)

*   mikäli muutoksia tulee,  RIITTÄVÄ ILMOITTAMINEN -> kuulutus, ilmoitustaulu ja

    mahdollisesti myös  lähtöpaikalla, kisakansliaan ja kaikille toimipisteiden vastaaville tarpeen

    vaatiessa

*   sopia ravintolahenkilökunnan kanssa talkooväen ruokailuista ja kahvituksesta ja ilmoittaa siitä

    kaikkien alojen vastaaville, jotka ilmoittavat siitä eteenpäin (tämä (mitä tarjotaan) olisi syytä

    päättää myös jaostossa, niin ei tule sanomista)

*   valvoo,että  kaikki osa-alueet ovat kunnossa ja auttaa tarvittaessa porukan kasaamisessa

*   valvoo, että kaikki osa-alueet myös lopputyöt ja ”jälkipyykin” ovat suorittaneet

*   latureitit yhdessä latumestarin kanssa

*   yhteydenotto TD:n kanssa

*    sopii TD:n kanssa arvonnan  ajankohdan ja tavan (tietokonearvonta)


KANSLIAVASTAAVA  /  VIESTINTÄVASTAAVA + TIIMI

*   hankkii tarvittavat toimitsijat

*   vastaa osallistumismaksujen vastaanotosta, lähtöluetteloista ja numeroiden luovutuksesta

     (tulospalveluohjelman tulisi tulostaa lähtölistat sarjoittain ja seuroittain sekä seurojen

      osallistumismakuluettelon)

*   osallistumismaksujen tarkistus pankkitiliotteelta ja mahdollinen laskutus

*   laittaa numerolaput pusseihin valmiiksi joukkueittain+ nimilistat ja lähtölistat, edellispäivänä

*   tuomarikokouksen pöytäkirjat

*   tulosten vastaanotto (merkintä  päiväys, kelloaika ja nimikirjaimet)  ja kopiointi lähetille, joka vie

    ilmoitustaululle

*   seuratulosten monistus ja luovutus

*   tulosten jako lehdistölle, STT:lle, teksti-TV yms  ja sähköinen lähetys yhdessä
      ajanotonvastaavan kanssa

*   numerolappujen  ”jälkipyykki”

*   tulosten kopiointi ja myynti

*   pohjakassojen jako ja tilitykset

*   kassakuittien hankinta tarvittaessa

*   kisakanslian loppusiivous

*   vastaavan palautteen anto ja talkooväestä huolehtiminen ruoka ym.

*   jälki-ilmoittautuneet kirjoitetaan (käsin) lähtölistoihin

*   lopullisten lähtölistojen jako kaikille vastaaville ja muille tarvitseville


TALOUSVASTAAVA +TIIMI

*   varainhankinta, jotta kisat saadaan tuottamaan

*   käsiohjelman teko / teettäminen mainosten ja yhteistyökumppaneiden hankkiminen

*   laskutustiedot sihteerille

*   majoitus


LATUVASTAAVA +TIIMI

*   hankkii tarvittavan henkilöstön

*   latujen hyvä merkkaus ja opasteet

*   tarvittava ohjaus nuorille hiihtäjille

*   latujen kunnostus ja valmistelut jo edellispäivänä tai viimeistely viimeistään kaksi tuntia ennen

    kisoja (oltava valmista)

*   kierroslaskijat ja hiihtotapa valvojat tarvittaessa

*   vastaavan palautteen anto ja talkooväestä huolehtiminen ruoka ym.

*   hiihdettävät reitit ja matkat (yhdessä kilpailun johtajan kanssa)

*   neuvottelee stadionvastaavan kanssa stadionin alueen latujen teosta

*    neuvottelee laduntekijän kanssa

*   lippusiimojen laitto rata-alueelle

*   latupartioSTADIONVASTAAVA +TIIMI

*   paikat valmiiksi jo mahdollisuuksien mukaan edellispäivänä tai viimeistään kaksi tuntia ennen

    kisoja

*   hankkii tarvittavat toimitsijat

*   lähtö- ja maalialueen aitauksien laitto ja purku

*   havutuksen teko ja poisto (tarvittavat työkalut)

*   suksien merkkauspiste ja kyltti + merkkaaja(t)

*   ilmoitustaulun laitto (tarvitaanko siirrettävä) ja poisvienti

*   numerolappujen keräys ja vienti kilpailukansliaan (kisan keskeyttänyt ilmoittautuu ja luovuttaa

    numerolappunsa vast.henkilölle, joka ilmoittaa välittömästi ajanottoon)

*   lähettäminen (huolehtii kansliasta lopulliset lähtölistat 30min.ennen kisan alkua ja toimittaa listan

    ei lähteneistä ajanottoon joka sarjan jälkeen)

*   radiopuhelimet ajanoton ja lähettäjän välille (5 kpl)

*   stadionalueen järjestyksen valvonta

*   loppusiivous ja kylttien purku ym.

*   vastaava palautteen anto omalta toimialueelta ja talkooväen ruokailut ym. ilmoittelu työporukalle

*   stadionin latujen tekeminen yhteistyössä ratamestarin kanssa

*   stadionalueen ja latukarttojen teko yhdessä ratamestarin kanssa 2 viikkoa ennen kisoja

 • *   lippusiimojen suunnittelu ja laitto stadionalueelle

AJANOTTOVASTAAVA +TIIMI

*   hankkii tarvittavat toimitsijat

*   käsi- ja sähköinen ajanotto               

*   maalialueen valvonta

*   lähtöportin laitto

*   valokennon laitto ja maaliviivan teko sääntöjen mukaan

*   lähetin opastus ja ilmoitustaulun valvonta yhdessä kanslian kanssa, tulokset ajoissa

    ilmoitustaululla

*   yhdessä kisakanslian kanssa sähköpostin, tuloksien, lähettäminen tiedotusvälineille pyydettäessä

*   ajanottotornin valmistelu ja loppusiivous

*   vastaavan palautteen anto ja talkooväestä huolehtiminen ruoka ym.

*   lähtökellon ajastaminen

*   lähtöluettelot nähtäville tuntia ennen kisan alkua (noutaa 30 min. ennen kisan alkua täydennetyt

     lähtölistat

RAVINTOLAVASTAAVA +TIIMI

*   hankkii tarvittavan henkilöstön ja itselle varamiehen

*   ravintolapalvelut ja talkooporukan ruokailut

*   mehupiste maaliin

*   makkaran myynti

*   pohjakassan hakeminen kisakansliasta ja lopputilitykset kuitille (ei pahvilapulle)

*   ravintolan  loppusiivous ja purku

*   vastaavan palautteen anto ja talkooväestä huolehtiminen ruoka ym.


JÄRJESTYSVASTAAVA +TIIMI

*   hankkii tarvittavat toimitsijat ja itselle varamiehen

*   huolehtii opasteista kilpailupaikalle

*   järjestyksen valvonta rata-alueella paitsi stadionalue

*   lippusiimojen laitto ja purku parkkialueille

*   sponsorilakanoiden laitto ja purku

*   paikoitusalueiden ohjaus ja liikenteen ohjaus / opastus

*   paikoitusalueiden merkintä ja ( ehdotus: mahdollinen lippujen myynti parkkipaikoilla ja  niiden

     tilitys)

*   järjestysmiesliivien jako ja liivien ”jälkipyykki” mm. pesu tarvittaessa

*   vastaavan palautteen anto ja talkooväestä huolehtiminen ruoka ym.

*   kyltit: kisakanslia, ensiapu, pukuhuoneet ,wc ,suihkut ,kisakahvila, mehut ja yleisöalueet

*   ensiapu ja radiopuhelimet

*   parkkipaikkojen hiekoitus ja auraukset


TURVALLISUUSVASTAAVA

 • Ensiapuryhmä
 • moottorikelkka
 • sisäinen ja ulkoinen turvallisuus

Toimintasuunnitelma

 • Vastuualueen tehtävät, missä toiminta tapahtuu ja mitä tehdään, työnjako! Tarvittaessa piirros.
 • Aikataulu: ennen kisoja, kisojen aikana ja jälkeenpäin tehtävät työt.
 • Tarvittavan talkooporukan määrä ja mihin tehtäviin, mitä erityisosaamista vaaditaan
 • Mitä tiloja/ välineitä tarvitaan?
 • Ongelmakohdat.
 • Tiedotukseen liittyvät asiat, kenelle ja mitä pitää tiedottaa
 • Turvallisuusasiat
 • Oman ryhmän koulutustarpeet.
 • Minkä toisen vastuualueen kanssa homma on toimittava yhteen.
 • Muuta omasta mielestänne tärkeätä.
 • Päälliköitten tulee keskustella toistensa kanssa!
 • Vältetään päällekkäisyyksiä!
 • Tehkää budjetti omalle ryhmälle

Koulutus

 • Vastuualueiden päälliköt tulee järjestää omalle ryhmälle tilaisuuksia jossa käydään läpi oman alueen tehtävät, huolellisesti!
 • Ennen kisoja järjestetään koko organisaatiolle yhteinen tilaisuus jossa kerrotaan kaikesta vähän, niin sanottu tsemppiilta!
 • Vastuualueiden vetäjät, ns. päälliköt tulee kokoontua riittävän usein, jotta kaikki siinä olevat tietävät missä mennään. 2 vuotta ennen kisoja vähintään kerran kahdessa kuukaudessa ja mitä lähemmäs kisoja tullaan, niin sitä useammin!

Organisaatio H-hetkellä

 • Jokainen henkilö organisaatiosta tietää paikkansa ja työkuvansa!
 • Jos jokin menee pieleen löytyy aina B-suunnitelma.
 • Jokaisella on riittävä tieto tapahtumasta!
 • En tiedä, olen vaan täällä töissä” on kielletty lause!

Kilpailujen turvallisuussuunnitelma

 • ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset
 • toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
 • poistumis- ja suojautumismahdollisuudet, sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt
 • turvallisuushenkilöstö, koulutus
 • tarvittava materiaalia (alkusammutus,ensiapu, pelastus- ja raivauskalusto)
 • ohjeet erilaisia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten
 • miten tieto jaetaan

Mietittäviä asoita

 • Yleisömäärät, yleisön kulku
 • Kulun rajoittaminen
 • Liikennejärjestelyt
 • Pysäköinti
 • Sisääntulo ja sisääntulotarkastus
 • Mitä alueelle ei saa tuoda
 • Pelastautumisreitti
 • Ensiapu
 • Turvallisuushenkilöstö
 • Uhkaustilanteet
 • Vakuutukset
 • Kriisiryhmä
 • Yhteydenpito
 • Tiedottaminen
 • Johtaminen tilanteessa


LISÄKSI

 • Oheisohjelmat     
 • OLISI SYYTÄ OLLA KIRJALLINEN LISTA ERIALUIDEN VETÄJISTÄ JA PORUKASTA MYÖS VETÄJÄN PUHELINNUMEROT. TÄMÄ TULISI OLLA KILPAILUNJOHTAJALLA VIIMEISTÄÄN EDELLISPÄIVÄNÄ. KOPIOT JAETAAN SITTEN KAIKILLE VASTUU ALUEIDEN VETÄJILLE. SAADAAN TARVITTAESSA NOPEASTI YHTEYS
 • YHTEEN HIILEEN PUHALTAMINEN TOINEN TOISTANSA TUKIEN JA APUA ANTAEN
 • TURHA TOISTEN TÖIDEN JA TIIMIEN ARVOSTELU POIS
 • TALKOOPORUKAN PYSYMINEN ANNETUILLA TEHTÄVILLÄ EIKÄ SAA LIUKUA TOISIIN TÖIHIN
 • MYÖNTEINEN JA ILOINEN PORUKKAHENKI ANTAA ITSELLE JA MYÖS MUILLE PALJON
 • HYMY  JA KOHTELIAISUUS KUULUU PALVELUUN JA ANTAA MYÖNTEISEN JA POSITIIVISEN KUVAN
 • VASTAAVAN TÄYTYY MYÖS MUISTAA PALKITA TALKOOPORUKKAA, KIITOS SANA EI MAKSA MITÄÄN
 • TEEMME TÖITÄ YHTEISEN EDUN NIMISSÄ!
 • TIIMIEN VASTAAVAT; TARVITTAVIEN VÄLINEIDEN MAHDOLLINEN HANKINTA JA PAIKALLE TUONTI AJOISSA

Kilpailujen järjestämisen opas PDF-tiedostona: